Advocaat in Winschoten | Slinkman de Graaf advocaten

Slinkman | De Graaf advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor in Winschoten, aan de nassaustraat ( nummer 30 ) met een ruime parkeerplek achter ons kantoor.

Rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht

§ algemene voorwaarden
§ bestuurdersaansprakelijkheid
§ overnames
§ legal scan
§ contracten
§ onderhandelingen
§ klankbord

Vastgoed & Bestuursrecht

§ koop, verkoop
§ huur, verhuur
§ vergunningen
§ bestemmingsplannen
§ ruimtelijke ordening
§ planschade
§ onteigening
§ bouwrecht
§ arbitrage

Insolventie

§ faillissementsrecht
§ reorganisaties
§ surseance van betaling
§ liquiditeitsproblemen
§ schuldsanering

Arbeidsrecht

§ ontslagrecht
§ (arbeids)overeenkomsten
§ arbeidsongeschiktheid
§ concurrentie- en/of relatiebeding
§ reorganisaties

Strafrecht

§ misdrijven en/of overtredingen
§ economisch strafrecht
§ fraude
§ wegenverkeerswet


Bezoekadres:

Slinkman | De Graaf advocaten
Nassaustraat 30A
9671 BW WINSCHOTEN

Postadres:

Slinkman | De Graaf advocaten
Postbus 197
9670 AD WINSCHOTEN

Telefoon: 0597 - 433 999
Fax: 0597 – 433 362